กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

อัพเดท : 01/11/2016 12:31น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,360 ครั้ง | MobileMode


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักผู้จัดการ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail : [email protected] ภายในเวลา 24.00 น ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กยศ. 

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรุงเทพมหานคร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800 เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)