กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัพเดทเมื่อ : 31/10/2016 14:41น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทเียบได้ในระดับเดียวกัน

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://job.cad.go.th/  หัวข้อ รับสมัครสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

Tags : งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน