วว. TISTR ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

อัพเดท : 30/10/2016 13:09น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,924 ครั้ง | MobileMode


วว. TISTR ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 60/5

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

1. พนักงาน ประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. พนักงาน ประจำกองการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการหรือบริหารธุรกิจ

4. พนักงานประจำกองบริการสารสนเทศ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ บรรณาธิการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมควบคุม

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6. พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรทสิ่งแวดล้อม โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี/ไฟฟ้า/เครื่องกล

8. พนักงาน ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

9. ลูกจ้างประจำ ประจำศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ สาขาที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายให้ปฏิบัติงาน จป. ได้

การรับสมัครสอบ

ติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมาายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันแวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันี่ 9 พฤศจิกายน 2559 หรือโหลดใบสมัครได้จาก http://www.tistr.or.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

Tags : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 Call Center 0 2577 9300 [email protected] เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)