กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับมัครสอบบรรจุรับราการ 7 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา

อัพเดท : 29/10/2016 18:54น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,355 ครั้ง | MobileMode


กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับมัครสอบบรรจุรับราการ 7 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

จำนวน : 6 อัตรา

***ทั้งนี้จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ 2560 อีกจำนวน 90 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com/ หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

เอกสราแนบท้ายประกาศ :  กรมอุตุนิยมวิทยา 

Tags : งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นายช่างเครื่องกล

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8 เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)