โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดท : 28/10/2016 16:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,943 ครั้ง | MobileMode


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

จำนวน : 7 อัตรา

  • กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1อัตรา
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก ชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

-คุณวุฒิสาขาวิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ

-คุณวุฒิสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

-คุณวุฒิสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

-คุณวุฒิสาขาวิชาเอก การสอนภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

-คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สังคมศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก พลศึกษา

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก พลานามัย

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก การสอนพลศึกษา

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

-คุณวุฒิสาขาวิชาเอก พลศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก การสอนคณิตศาสตร์

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ศึกษา

- คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สถิติคณิตศาสตร์

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ระหว่างวันที่ 4 -14 พฤศจิกายน2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกวารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 

Tags : งานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน ครูผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)