โรงพยาบาลยะลา ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 63 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา

อัพเดท : 03/11/2016 11:51น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 20,755 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลยะลา ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 63 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา

ประกาศโรงพยาบาลยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลยะลา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 63 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลยะลา

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

4. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

5. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10. ตำแหน่งพนักงานเปล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 -11 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลยะลา  https://yrhyala.job.thai.com/ เลือกรับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เลือกตำแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ ใบสมัครออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลยะลา 

Tags : งานราชการ โรงพยาบาลยะลา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง. จ. ยะลา 95000 โทร 073-244-711-8 เว็บไซต์ http://www.yrhyala.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)