สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลและข้าราชการ (นปร.) รุ่นที่ 11 จำนวน 50 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

อัพเดท : 27/10/2016 15:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,122 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลและข้าราชการ (นปร.) รุ่นที่ 11 จำนวน 50 ตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ.ร.

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ

เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการภายใต้ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.)รุ่นที่11จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่25ต.ค. 2559- 6ม.ค.2560ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 60 โดยจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การสอนงานของปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติงานยังกระทรวง กรมต่างๆ คุณสมบัติจบปริญญาโท อายุไม่เกิน30ปี และ จบปริญญาเอก อายุไม่เกิน35ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา

สำนักงาน ก.พ.ร.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร0 2356 9999ต่อ8842, 8928, 8825 และ 9937 http://www.opdc.go.th หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร. โทร02141 9015 18 http://www.igpthai.org  และสามารถสมัครได้ที่ : http://job.opdc.go.th/201611/register.php 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ก.พ.ร. 

Tags : งานราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2356 9999 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์: http://www.opdc.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)