สพม.40 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดท : 27/10/2016 11:23น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,982 ครั้ง | MobileMode


สพม.40 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา

สพม.40

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราเงิเดือน : 18,000 บาท

วิชาเอกกลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

  • โรงเรียนวิทยำนุกูลนารี วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วิชาเอกดนตรีศึกษา
  • โรงเรียนวังโป่งศึกษา วิชาเอกพลศึกษา
  • โรงเรียนเพชรละครวิทยา วิชาเอกสังคมศึกษา
  • โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วิชาเอกฟิสิกส์
  • โรงเรียนเมืองศรีเทพ วิชาเอกนาฏศิลป์
  • โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วิชาเอกการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ

-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง : ให้เป็นไปตำมสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สพม.40 

Tags : งานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สพม.40 ครูผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)