สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 10 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อัพเดท : 27/10/2016 10:05น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,927 ครั้ง | MobileMode


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 10 อัตรา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ด้วย  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นักวิชาการวัคซีน (เจ้าหน้าที่)

จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 - 50,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประญญาโทขึ้นไป ในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้าง)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 35,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) หรือสาขาอ่นที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ประสานงานโครงการ(ลูกจ้าง)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 - 50,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประญญาโทขึ้นไป ในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ธุรการ (ลูกจ้าง)

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,000 - 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การบัญชี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ [email protected]  ดาวน์โหลดใบสมัคร  หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2580-9729-31 ต่อ 602 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

Tags : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

องค์การวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 126 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-580-9729-31 แฟกซ์ : 02-580-9732 Email [email protected] เว็บไซต์ http://www.nvi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)