กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

อัพเดท : 27/10/2016 00:47น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,456 ครั้ง | MobileMode


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

ด้วย กรมท่าอากาศยาน  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

กรมท่าอากาศยาน

1. ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านโยธา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโยธา

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเครื่องกล หรือ ช่างยนต์

6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ขะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมท่าอากาศยาน  https://airports.job.thai.com/ หัวข้อ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมท่าอากาศยาน 

Tags : งานราชการ กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)