กรมทางหลวง สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร รับสมัครพนักงานราชการพนักงานธุรการ

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

อัพเดท : 26/10/2016 17:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,974 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวง สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร รับสมัครพนักงานราชการพนักงานธุรการ

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมทางหลวง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ในตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)

กรมทางหลวง

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร  กรมทางหลวง  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

Tags : งานราชการ กรมทางหลวง สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร พนักงานธุรการ

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)