กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ครั้งที่ 1/2560

หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อัพเดท : 30/10/2016 19:08น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,325 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ครั้งที่ 1/2560

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อลเือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ครั้งที่ 1/2560

ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 9 อัตรา วุฒิกาศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. อนุปริญญา 2 ปี 3 ปี ปวส. และปริญญาตรี

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ ชั้น 4กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพฯโทร. 0 2659 6231

2. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : กลุ่มงานเทคนิคและบริการ อาคาร 5 ชั้น 1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพฯโทร. 0 2659 6534

3. นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมชั้น 3 ปีกซ้าย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพฯโทร. 0 2659 6155+

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

สถานที่รีบสมัคร : สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 150 หมู่ 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0 3273 7337

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทร. 0 7475 2001

6. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : นิคมสร้างตนเองคำสร้อย 130 หมู่ 5 ถ.ชยางกูร ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทร. 0 4268 1077, 0 4263 8447

7. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รีบสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร 9/15 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 0 3443 266.

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

Tags : งานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สตูล มุกดาหาร นครพนม สมุทรสาคร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 เว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)