กรมคุมประพฤติเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา ในสังกัดกรมคุมประพฤติ

หน่วยงาน : กรมคุมประพฤติ

อัพเดท : 26/10/2016 12:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,852 ครั้ง | MobileMode


กรมคุมประพฤติเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา ในสังกัดกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ

ด้วย กรมคุมประพฤติ  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานควบคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 26 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานควบคุมประพฤติปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งที่ใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งที่ใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

 กรมคุมประพฤติ  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.probation.go.th/  หัวข้อ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ หรือที่เว็บไซต์ https://probation.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมคุมประพฤติ 

Tags : งานราชการ กรมคุมประพฤติ พนักงานควบคุมประพฤติ เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 เว็บไซต์ http://www.probation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)