กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ 4 อัตรา ป.ตรี

หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อัพเดท : 25/10/2016 18:37น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,182 ครั้ง | MobileMode


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ 4 อัตรา ป.ตรี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

จำนวน : 2 อัตรา สังกัดกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่กรมฯ กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย นิติศาสตรบัณฑิต

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา

จำนวน : 2 อัตรา สังกัดกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่กรมฯ กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2141 2803 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

Tags : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ สายด่วน 1111 กด 77 โทรสาร. 02-143-9681 เว็บไซต์ http://www.rlpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)