สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับสมัคร ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

อัพเดทเมื่อ : 25/10/2016 16:03น. | DESKTOPMODE

ประกาศ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและโปรแกรมการตัดต่อภาพและเสียง

- มีความรฝุ้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านสื่อโสตทัศน์

- สามารถแปลงระบบจากอนาล๊อกเป็นดิจิตอลได้

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 

การรับสมัครสอบ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (ชั้น 6)  กรมประชาสัมพันธ์  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1620, 1616

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 

Tags : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร