การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

อัพเดท : 25/10/2016 14:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,284 ครั้ง | MobileMode


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ 146/2559

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งนักบัญชี 5-6 จำนวน 3 อัตรา นักบริหารพัสดุ 5 จำนวน 1 อัตรา นักบริหารการเงิน 5-6 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นักบัญชี 5-6

จำนวน : 3 อัตรา

- สังกัดกองบัญชีบริหารและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดกองบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 22,580 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาโทสาขาดังกล่าว

2. นักบริหารพัสดุ 5

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองการเงิน

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 21,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการบริหาร บัญชี กฏหมาย รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์หรือ เศรษฐศาสตร์

3. นักบริหารการเงิน 5-6

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองการเงิน

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 21,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชีพาณิชยศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การคลัง เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทสาขาดังกล่าว

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/career  หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือเว็บไซต์https://ieat.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Telephone: 02 2530561 Call Center: 02 2072700 Fax: 02 2526582, 02 2534086 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)