กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

อัพเดท : 25/10/2016 12:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,851 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมทางหลวง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 3 อัตรา

- สำนักงานทางหลวงที่ 5 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่ง พนักงานโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน : 3 อัตรา

- แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1จำนวน 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่า ปวส. เช่น ป.ตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตร ปวช. หรือ ปวส. ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานทางหลวงที่ 5 

Tags : งานราชการ กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)