องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครครูผู้สอนวุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อัพเดท : 24/10/2016 19:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,704 ครั้ง | MobileMode


องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครครูผู้สอนวุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

(1) โรงเรียนบ้านเขาตูม จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

- ครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา

(2) โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

- ครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา) จำนวน 1อัตรา

- ครูผู้สอน (วิชาเอกวิทยาศาสตร์) จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในกลุ่มวิชา ดังนี้

- ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย

- ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา

- ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

การรับสมัครสอบ

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2559 ณสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โทร. 0 7334 9789

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

Tags : อบจ.ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครูผู้สอน ปัตตานี โรงเรียนบ้านเขาตูม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073-349789 โทรสาร : 073-331533 เว็บไซต์ http://www.pattanipao.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)