โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน

อัพเดทเมื่อ : 23/10/2016 19:16น. | DESKTOPMODE

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท พนัก งานราชการ ทั่วไป

ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอก หูหนวกศึกษา

-มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 

การรับสมัครสอบ

วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)หมายเลขโทรศัพท์ 044214983ต่อ 16

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 

Tags : งานราชการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล นครราชสีมา ครูผู้สอน