กรมวิชาการเกษตรรับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.)

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 21/10/2016 21:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,809 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตรรับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.)

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมวิชาการเกษตร  โดยกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

ระยะเวลาการจ้าง : ไม่เกิน 4 ปี ทำสัญญาจ้าง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนาม และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร พนักงานประจำห้องทดลอง

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)