โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับสมัครเป็นพนักงาน 10 ตำแหน่ง 52 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

อัพเดท : 21/10/2016 15:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,680 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับสมัครเป็นพนักงาน 10 ตำแหน่ง 52 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

ด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาลในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง52 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

- ประจำกลุ่มงานแพทย์

อัตราเงินเดือน : 10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา (ยกเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม)

2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

จำนวน : 3 อัตรา

- ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ

อัตราเงินเดือน : 10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (ยกเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม)

3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

- ประจำงานรายได้

อัตราเงินเดือน : 10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน : 4 อัตรา

- ประจำกลุ่มงานการพยาบาล 1 อัตรา

- ประจำงานประกันสุขภาพ 1 อัตรา

- ประจำสำนักบริหารแผนและการคลัง 1 อัตรา

- ประจำงานสารสนเทศ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา (ยกวเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม)

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

จำนวน : 9 อัตรา

- ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ 6 อัตรา

- ประจำงานจัดหาพัสดุ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา ยกวเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จำนวน : 4 อัตรา

- ประจำงานรายได้

อัตราเงินเดือน : 9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เขานุการ การตลาด การขาย การเงินและการธนาคาร

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จำนวน : 2 อัตรา

- ประจำกลุ่มงานการพยาบาล 1 อัตรา

- ประจำงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทาง ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พณิชยการ ธุรกิจทั่วไป การขาย การตลาด

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

จำนวน : 19 อัตรา

- ประจำกลุ่มงานการพยาบาล 16 อัตรา

- ประจำงานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 1 อัตรา

- ประจำงานจ่ายกลาง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,480 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานบริการ

จำนวน : 5 อัตรา

- ประจำกลุมงานการพยาบาล

อัตราเงินเดือน : 8,480 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10. ตำแหน่งพนักงานช่วยชักรีด

จำนวน : 2 อัตรา

- ประจำงานบริการผ้า

อัตราเงินเดือน : 8,480 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2926-9368-9

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

Tags : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital โทร. 02-926-9999 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เว็บไซต์ http://hospital.tu.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)