กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม

อัพเดท : 21/10/2016 07:47น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,416 ครั้ง | MobileMode


กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา

กรมหม่อนไหม

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กรมหม่อนไหม  โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 2 อัตราปฏิบัติงาน ณ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ด้านพืช ทั้งนี้ต้องเป็นสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ เลขที่ 292 หมู่ 10 ตำบล แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทรศัพท์/โทรสาร 054 614059 ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมหม่อนไหม 

Tags : งานราชการ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตร แพร่ อุทัยธานี

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2558 7924 - 6 โทรสาร 0 2558 7927 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.qsds.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)