สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานอัยการสูงสุด

อัพเดท : 20/10/2016 20:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,444 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในำตแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

จำนวน : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทเียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้

-กรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานอัยการสูงสุด ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

-กรณีเป็นผู้ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานอัยการสูงสุด ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 530 บาท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานอัยการสูงสุด  http://www.ago.go.th/  หัวข้อ รับสมัครสอบข้าราชการธุรการ หรือ http://ago.job.thai.com/  ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานอัยการสูงสุ 

Tags : งานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกร

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2142 1444 โทรสาร 0 2143 9546  เว็บไซต์ http://www.ago.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)