สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครู) โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดท : 20/10/2016 13:11น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,475 ครั้ง | MobileMode


สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครู) โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สพป.ยโสธร เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครู

จำนวน : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,000 บาท

สพป.ยโสธร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียนอายุราชการไปแล้ว

- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด

- มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน

- ต้องปฏิบัติงานได้เต็บเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สพป.ยโสธร เขต 2 

Tags : สพป.ยโสธร เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)