กรมการค้าต่างประเทศเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ

อัพเดท : 20/10/2016 12:05น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,618 ครั้ง | MobileMode


กรมการค้าต่างประเทศเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ด้วย กรมการค้าต่างประเทศ  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอักษรศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอักษรศาสตร์

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมการค้าต่างประเทศ  https://dft.job.thai.com/ หัวข้อ รับสมัครสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการค้าต่างประเทศ 

Tags : งานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5474771-86 โทรสาร.   02-5474791-2 เว็บไซต์ http://www.dft.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)