สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงารับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์

อัพเดท : 20/10/2016 11:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,272 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงารับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพังงา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1 อัตราสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง : ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  • ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
  • หรือเหตุอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง : ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 18/4 หมู่ที่ 6 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้่ยประกาศ :  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 

Tags : งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พังงา

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078 เว็บไซต์ http://www.cpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)