สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา/ป.ตรี

หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัพเดท : 19/10/2016 19:35น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,348 ครั้ง | MobileMode


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา/ป.ตรี

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้ว ยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2561

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาสนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2561

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาสนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2  ยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18- 28 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครฃ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Tags : งานราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นักจิตวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-0770–1 โทรสาร 0-4391-0772 เว็บไซต์ http://www.necam.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)