กรมกำลังพลทหารอากาศเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานธุรการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : กรมกำลังพลทหารอากาศ

อัพเดท : 19/10/2016 16:54น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,960 ครั้ง | MobileMode


กรมกำลังพลทหารอากาศเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานธุรการ 5 อัตรา

กรมกำลังพลทหารอากาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

กรมกำลังพลทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมกำลังพลทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท

2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายและเพศหญิง

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

กรมกำลังพลทหารอากาศ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559เว้นวันหยุดราชการที่กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล  กรมกำลังพลทหารอากาศ  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 0436

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมกำลังพลทหารอากาศ 

Tags : งานราชการ กรมกำลังพลทหารอากาศ พนักงานธุรการ

กรมกำลังพลทหารอากาศ

กรมกำลังพลทหารอากาศ

กรมกำลังพลทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ เว็บไซต์ http://www.person.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)