กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครเป็นพนักงาน 12 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท : 19/10/2016 12:35น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,476 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครเป็นพนักงาน 12 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา ประกอบด้วยนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุนักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

2.นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   www.ditp.go.th  หรือ https://ditp.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : งานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2507 7999 โทรสาร : 0 2547 5657 สายด่วน : 1169 ไลฟ์แชท : www.ditptouch.com อีเมล : [email protected] เว็บไซตื http://www.ditp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)