สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อัพเดท : 18/10/2016 22:47น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,424 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานส่งเสริมการลงทุน ( หน่วยที่ 1)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

2) สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

3) มีใจรักบริการ (Service Mind)

4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

2. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่2)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.3) สาขาวิชาบัญชี

2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

3. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)

3) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้

4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและค้นหาข้อมูลในระดับดี

5) สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำเป็นบทความเชิงวิชาการได้

6) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

8) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

9) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

10) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

4. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางบริหารธุรกิจ ทางการตลาด

2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและสื่อสารได้อย่างดีมาก

4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย6) มี

ระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

9) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeโดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   http://www.boi.go.th/ หัวข้อ รับสมัครบุคลากร หรือ https://boi.job.thai.com/ ในหัวข้อ ใบสมัครออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Tags : งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI พนักงานส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานใหญ่: 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: (+66) 2553 8111 โทรสาร: (+66) 2553 8222 เว็บไซต์ http://www.boi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)