กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการนักวิชาการพัฒนาชุมชน 100 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน

อัพเดท : 17/10/2016 17:39น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,701 ครั้ง | MobileMode


กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการนักวิชาการพัฒนาชุมชน 100 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน  จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

จำนวน : 100 อัตราโดยปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ที่มีตําแหน่งว่าง

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง :

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สํานักงาน ก.พ.

กรมการพัฒนาชุมชน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26ตุลาคม -15พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  กรมการพัฒนาชุมชน  ที่  www.personel.cdd.go.th  หัวข้อ การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข่ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการพัฒนาชุมชน 

Tags : งานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047 เว็บไซต์ http://www.cdd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)