สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงาน : กระทรวงยุติธรรม

อัพเดท : 17/10/2016 15:21น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,408 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

Tags : กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานธุรการ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สกระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)