กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

อัพเดท : 17/10/2016 14:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,126 ครั้ง | MobileMode


กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กรมปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX หรือระบบ Internet หรือสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล(DBMS) หรือสามารถพัฒนาWebsiteได้

- มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี

-มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

กรมปศุสัตว์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  http://ict.dld.go.th  หัวข้อ รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 7  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทะฯ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมปศุสัตว์ 

Tags : งานราชการ กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)