โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อัพเดท : 17/10/2016 14:41น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 18,531 ครั้ง | MobileMode


โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ ชาย/หญิงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มอบหมายให้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ เพศชาย/หญิง และโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 100 อัตรารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับสมัครจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 57 คน

 • บุคคลภายนอก (หญิง)
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (บุคคลภายนอกหญิง)

2.รับสมัครจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน (โคตารวม) แบ่งเป็น

- ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน

- ชาวไทยพุธ จำนวน 1 คน

 • บุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เป็นชาวไทยมุสลิมหรือชายไทยพุทธ
 • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอด้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (บุคคลภายนอกหญิง ชายแดนใต้)

3. รับสมัครจากข้าราชการตำรวจ เพศหญิงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ​จำนวน 10 คน

 • ข้าราชการตำรวจ (หญิง)
 • มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535)
 • รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการสอบข้อเขียน (สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560)
 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ข้าราชการตำรวจหญิง)

4.รับสมัครจากข้าราชการตำรวจ เพศชาย เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ​จำนวน 30 คน

 • ข้าราชการตำรวจ (ชาย)
 • มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535)
 • รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการสอบข้อเขียน (สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560)
 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ข้าราชการตำรวจชาย)

การรับสมัครสอบ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 3 พฤษจิกายน - 6 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่รับสมัครที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือสถานที่อื่นใด)

Tags : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ นายร้อยตำรวจหญิง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ +663-431-2009 หมายเลขโทรสาร +663-431-1106 เว็บไซต์ http://www.rpca.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)