กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 17/10/2016 11:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,936 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

ด้วย กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา ที่กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฎวและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมวิชาการเกษตร  http://job.doa.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร นักกีฎวิทยา กรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)