สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14/10/2016 16:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,225 ครั้ง | MobileMode


สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา

สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

ประกาศสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ของสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

ด้วย สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานของสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 อัตรา

สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ตำแหน่งนักบัญชี

- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี

2. ตำแหน่งวิศวกร

- ได้รับปริญญาตรีหรือเท่ยบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์

3. ตำแหน่งพนักงานตรวจตลาด

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. ตำแหน่งช่าง

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟท์ด้านหลัง)  สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร  เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์) ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 ตุลาคม 2559 ในวันเวลาราชการ โทร. 02 158 0740-42 ต่อภายใน 23 หรือ http://www.bangkokmarket.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 

Tags : สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 8 อาคาร Gold Market ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2158 0740-42 ต่อ 22, 33, 44 หรือ 55 โทรสาร 0 2158 0740-42 ต่อ 22 หรือ 55 เว็บไซต์ http://www.bangkokmarket.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)