กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อัพเดท : 14/10/2016 14:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,881 ครั้ง | MobileMode


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 15 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือนิติศาสตร์ ฯลฯ

2. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร

จำนวน : 12 อัตรา

4.1 สังกัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1

 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองประจวบคีรีขันธ์จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ จ.นครปฐมจำนวน 1 อัตรา

4.2 สังกัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2

 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายเลขาฯ อนุฯ จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

4.2 สังกัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3

 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองกำแพงเพชรจำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ สภ. เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ จ.นครสวรรค์จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2141 2803 ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

Tags : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ สายด่วน 1111 กด 77 โทรสาร. 02-143-9681 เว็บไซต์ http://www.rlpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)