กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครบรรจุรับราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัพเดท : 14/10/2016 13:05น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,236 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครบรรจุรับราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรากชารในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยา

ศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านเคมี

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันคราย จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤษจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   http://www.dmsc.moph.go.th  คลิกที่หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Tags : งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)