กองคลัง กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ และพนักงานเงินทุน 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

อัพเดท : 13/10/2016 12:31น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,585 ครั้ง | MobileMode


กองคลัง กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ และพนักงานเงินทุน 2 อัตรา

กรมปศุสัตว์

ประกาศ กองคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และพนักงานเงินทุน

ด้วยกองคลัง  กรมปศุสัตว์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานเงินทุนตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์  http://finance.dld.go.th/th  รับสมัครงาน หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง  กรมปศุสัตว์  อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมปศุสัตว์ 

Tags : งานราชการ กรมปศุสัตว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)