สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

อัพเดท : 12/10/2016 14:31น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,991 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมทางหลวง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับวมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

สังกัด : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 15 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

สังกัด : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 ดังนี้

- แขวงทางหลวงนครปฐม จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงราชบุรี จำนวน 2 อัตรา

- แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.

สังกัด : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 15 จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานโยธา

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.

สังกัด : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 ดังนี้

- แขวงทางหลวงนครปฐม จำนวน 2อัตรา

- แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.

สังกัด : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 ดังนี้

- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงชุมพร จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 15  กรมทางหลวง  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

Tags : งานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง นครปฐม สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ราชบุรี

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)