กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุรับราชการนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 11/10/2016 18:43น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,896 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุรับราชการนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลพแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 -19,250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

-เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 22017073 - 7077

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Tags : งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)