กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพลศึกษา

อัพเดท : 11/10/2016 12:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,355 ครั้ง | MobileMode


กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

กรมพลศึกษา

ประกาศ กรมพลศึกษา 

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประจำกลุ่มแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม

กลุ่มแผนงาน สานักงานเขลานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจากลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ Power Pointได้เป็นอย่างดี (หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

กรมพลศึกษา

การรับสมัครสอบ

สามารถส่งประวัติผ่านทาง Email : [email protected] พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจนสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6321

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมพลศึกษา 

Tags : กรมพลศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2214 0120 โทรสาร : 0 2216 4408 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dpe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)