สำนักงาน กกต. เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานการเลือกตั้ง 2 อัตรา (งานวิเทศสัมพันธ์)

หน่วยงาน : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

อัพเดท : 10/10/2016 10:37น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,284 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน กกต. เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานการเลือกตั้ง 2 อัตรา (งานวิเทศสัมพันธ์)

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง (งานวิเทศสัมพันธ์)

ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง (งานวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง (งานวิเทศสัมพันธ์)

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบต้องมายื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครสอบได้ที่ ห้องประชุม 203 ชั้น 2  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์เฉลิมพรัเกียรติฯ ถรรแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

Tags : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. พนักงานการเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร 0-2141-8888 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.ect.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)