สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันบำราศนราดูร

อัพเดท : 09/10/2016 14:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,849 ครั้ง | MobileMode


สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 อัตรา

สถาบันบำราศนราดูร

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ครั้งที่ 1/2560

ด้วย สถาบันบำราศนราดูร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป วุฒิวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวุฒิปริญญาตรีจำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

-ผ่านการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-มีความรู้ความสามารถทางด้าน Microsoft Office

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

-มีความรู้ความสามารถทางด้าน Microsoft Office

4.ตำแหน่งเภสัชกร

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

5.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  สถาบันบำราศนราดูร  ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันบำราศนราดูร 

Tags : งานราชการ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 126 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์  : 02-951-1170-76,02-591-1178-79 Call Center : 02-590-3402,02-590-3427 เว็บไซต์ http://bamras.ddc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)