โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จ.แพร่ เปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน 5 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดท : 08/10/2016 23:35น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,704 ครั้ง | MobileMode


โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จ.แพร่ เปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน 5 อัตรา

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

ประกาศโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาเอกพลศึกษาและกลุ่มวิชาเอกกิจกรรมบําบัด

- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไข เพิ่มเติม

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่เป็นปัจจุบัน ไม่หมดอายุ หรือมีการดําเนินการต่อใบอนุญาตเรียบร้อย

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ตุลาคม2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 

Tags : งานราชการ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล แพร่ ครูผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)