หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

อัพเดท : 8 ตุลาคม 2559, 20:35 น.

ดูแล้ว : 8,433 ครั้ง | MobileMode


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใดๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท) มีร่างกาายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นยอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา) ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง (เตรียมหลักฐานทั่งฉบับจริงและสำเนา) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

- กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2559 

- กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2559 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินงานราชการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อาสาสมัครทหารพราน นาวิกโยธิน กองทัพเรือ นราธิวาส

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

2 หมู่ 6 ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า, ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, 20180 โทรศัพท์ 038 431 179 เว็บไซต์ http://www.marines.navy.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)