กรมทหารพรานที่ 46 เปิดรับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรม ทพ.46

หน่วยงาน : กรมทหารพรานที่ 46

อัพเดท : 08/10/2016 14:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 16,760 ครั้ง | MobileMode


กรมทหารพรานที่ 46 เปิดรับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรม ทพ.46

กรมทหารพรานที่ 46

ประกาศกรมทหารพรานที่ 46

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

 กรมทหารพรานที่ 46  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกรมทหารพรานที่ 46

คุณสมบัตเบื้องต้น

- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับบุคคลพลเรือนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารเรียบร้อยแล้ว

- ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้วุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้

สิทธิเมื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ 46

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนรวมกับเงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท/เดือน

- ค่าตอบแทนพิเศษ(ค่าเสี่ยงภัย)จำนวน 2,500 บาท/เดือน

- ค่าตอบแทน (เบี้ยเลี้ยง)จำนวน 200 บาท/วัน

- ค่าเลี้ยงดู จำนวน 6บาท/วัน

- ค่าเสมียนสนาม จำนวน 15บาท/วัน

กรมทหารพรานที่ 46

การรับสมัครสอบ

กำหนดวันรับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2559กรมทหารพรานที่ 46 บ้านค่าย หมู่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 0-7370-9736-7

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทหารพรานที่ 46 

Tags : งานราชการ กรมทหารพรานที่ 46 อาสาสมัครทหารพราน นราธิวาส

กรมทหารพรานที่ 46

กรมทหารพรานที่ 46

กรมทหารพรานที่ 46 หมู่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073 530 905

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)