สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา เปิดสอบพนักงานราชการนักทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

อัพเดท : 08/10/2016 10:32น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,599 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา เปิดสอบพนักงานราชการนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ตำแหน่งเลขที่428 กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12

การรับสมัครสอบ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา - นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 

Tags : งานรากชาร กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา นักทรัพยากรบุคคล

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000 เว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)