บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน 63 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อัพเดท : 06/10/2016 14:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,812 ครั้ง | MobileMode


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน 63 อัตรา

กสท โทรคมนาคม

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นรัฐวิสหากิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 63 อัตรา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร จำนวนที่รับสมัคร ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบ

กสท โทรคมนาคม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0 2104 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CATเปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง http://www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม กสท CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210-0298 Tel. 0 2104 3000 Fax. 0 2104 3088 เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)