ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 3,722 ราย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560

อัพเดท : 9 มิถุนายน 2560, 22:43 น.

ดูแล้ว : 137,604 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,722 ราย โดยจำแนกตามจังหวัด สาขาวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/วิทยาลัยหรือสถานศึกษา/ด้งรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ : ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560

{ads_google}

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 มารายงานตัวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"  ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560

***ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นทุกคน ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดอมศึกษา ได้ประกาศเรื่อง เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สกอ.ประกาศแล้ว! เช็คเวลาและสถานที่สอบครูคืนถิ่น (กรณีคัดเลือกนิสิตครูปี5) สอบวันที่ 21 พ.ค.2560ประกาศผลสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)