ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 3,722 ราย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อัพเดท : 09/06/2017 22:43น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 135,478 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 3,722 ราย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560

ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,722 ราย โดยจำแนกตามจังหวัด สาขาวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/วิทยาลัยหรือสถานศึกษา/ด้งรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ : ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 มารายงานตัวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560 

***ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นทุกคน ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดอมศึกษา ได้ประกาศเรื่อง เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สกอ.ประกาศแล้ว! เช็คเวลาและสถานที่สอบครูคืนถิ่น (กรณีคัดเลือกนิสิตครูปี5) สอบวันที่ 21 พ.ค.2560 

Tags : ประกาศผลสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)